Som led i et skoleprojekt, har jeg tegnet karikatur tegninger af mig og mine gruppemedlemmer, samt ikoner i samme stil og farve.